Bestyrelsen

Formand Terkel Christensen
Plutonvej 8
Tlf. 24 41 98 84
terkellyngochristensen@gmail.com
Sekretær
Christian Bæhr
Plutonvej 70
Tlf. 24 88 89 22
christian.baehr@bshg.com
Kasserer Ole Kjærgaard
Plutonvej 42
Tlf. 20 28 95 24
plutonvej42@gmail.com 
Beboer på Plutonvej i Aalborg SØ

Hvis snefogeden ikke kan træffes, henvises for vejens rydning til
Entreprenør Niels Brøndum A/S
Sdr Tranders
98 31 40 01

Ved defekt gadebelysning på Plutonvej skal henvendelse ske til
AKE-entreprise (Det tidligere Elforsyningen)
99 31 47 44

Ved manglende afhentning af renovation (f.eks. pga. sne / is påvejen) kan husholdningsaffald afleveres
i containeren bag Renovationens kontorbygningen OverBækken 2